Selecteer een pagina

Integrated Reporting

Vooraanstaande bedrijven starten de ontdekkingstocht naar integrated thinking. Satriun’s aanpak is de snelle route daarnaartoe.

Financiële rapportage alleen is niet langer voldoende om te kunnen navigeren in de steeds competitiever en dynamisch wordende markt. Satriun heeft aangetoond dat een meer zinvolle rapportage kan worden bereikt zonder te verdwalen in de onderliggende analyse. Het implementeren van ‘integrated thinking’ en ‘integrated reporting’ is een reis die heel snel een doolhof kan worden als de eerste stappen geen tastbare resultaten opleveren. Door onze aanpak hebben we bewezen dat met een aantal slimme aanpassingen aan bestaande rapportageprocessen, ondersteund door de juiste technologische mogelijkheden de beste manier is om snelle resultaten te behalen en de ontdekkingstocht in de juiste richting te starten.

In het allerbeste scenario stelt ‘integrated thinking’ bedrijven in staat functionele silo’s te doorbreken en rapportage te gebruiken als een uniform middel om prestaties op de korte termijn en duurzaamheid op lange termijn van de onderneming te stimuleren.
Als vroeg lid van het ‘Integrated Reporting Council’ [IIRC] zijn wij in staat om uit de eerste hand de uitdagingen te volgen waarmee early adopters worden geconfronteerd en hoe zij deze wisten overwinnen:

  • Bedrijven behandelen de meeste datapunten als even belangrijk in plaats van zich te concentreren op datapunten die de grootste invloed hebben op het creëren van waarde. Wanneer alle silo’s een gemeenschappelijk begrip hebben van wat waarde drijft, kan de organisatie dezelfde taal spreken en gemakkelijker in eenzelfde richting bewegen.
  • De meeste rapportages houden geen rekening met de omgeving waarin een bedrijf actief is. Wanneer de prestaties tegenvallen wordt dit meestal toegeschreven aan externe factoren zoals “verslechtering van het economische klimaat in de regio”, terwijl positieve marktontwikkelingen vaak gekoppeld zijn aan de “eigen sterke prestatie”. Een meer genuanceerde afspiegeling van de dynamiek in de omgeving vormt de basis voor beslissingen van hogere kwaliteit.
  • Strategische keuzes en prioriteiten worden zelden goed weerspiegeld in de planning- en rapportagecycli en worden tevens daarom slecht beheerd. Dit leidt vaak tot gemiste kansen, suboptimale uitvoering van projecten of aanzienlijke verspilling van middelen.
  • Ingewikkelde en slecht geïntegreerde IT-omgevingen zijn vaak niet afgestemd op de organisatie en voldoen niet goed aan de informatiebehoeften. Dit leidt tot een zeer trage levering van informatie en een gebrek aan bruikbare inzichten. Naadloze systeemintegratie stelt bedrijven in staat naar een toekomstgerichte houding te schakelen en sneller te reageren op interne of externe ontwikkelingen.

De allerbeste specialisten
Onze specialisten hebben ruime en aantoonbare ervaring in het bedrijfsleven.

Geavanceerde aanpak
Vanuit onze eigen filosofie bieden we ‘best practices’ voor ieder vraagstuk.

Wij klaren de klus!
Wij zorgen er voor dat uw project succesvol wordt afgerond.

Wij helpen je organisatie haar doelen te bereiken

Ontdek hoe Satriun kan helpen jouw finance organisatie verder te ontwikkelen

Wil je meer inzichten over Integrated Reporting?

Vul het formulier in en we bellen je terug

Satriun adviseert onafhankelijk
Wij hebben veel kennis van de software van onze technologiepartners en we werken nauw met ze samen. Onze consultants zijn gecertificeerd op elke technologie. In onze adviezen zijn wij echter compleet onafhankelijk. Satriun is niet gelieerd aan een specifieke leverancier en vanuit die positie kunnen we je autonoom informeren en adviseren over wat er speelt in het vakgebied CPM en wat jouw organisatie écht nodig heeft om succesvol te blijven.