Selecteer een pagina

article

Technologie en verandering gaan hand in hand

Door Casper van Leeuwen, partner bij Satriun

Al weer tien jaar implementeer ik met mijn team Corporate Performance Management (CPM) software zoals OneStream en CCH Tagetik. Prachtige software, waarmee onze klanten hun financiële planning, consolidatie en analyses doen. Soms merken we dat de verwachtingen wat te hoog gespannen zijn – er is wel eens het beeld dat de software als vanzelf bestaande problemen gaat oplossen. Dat klinkt een beetje als symptoombestrijding, terwijl het er juist om gaat de oorzaak van de klachten weg te nemen. Daarmee wordt op de langere termijn veel meer rendement gehaald uit de investering. Om dat te bereiken gaan we met vier thema’s aan de slag.

Datagedreven denken

Allereerst kijken we naar de fundamenten van het informatielandschap. Om sturing aan de onderneming te kunnen geven is managementinformatie nodig. Wordt die informatie al met afdoende detail vastgelegd in de financiële administraties? Dit zorgt er voor dat informatie snel en zonder aanpassingen naar het hoofdkantoor kan worden gerapporteerd. Soms moet er wat worden aangescherpt in die onderliggende systemen om dat te bereiken.

Dan gaan we aan de slag met data-gedreven denken. De data die vanuit groepsmaatschappijen wordt gerapporteerd moet juist, volledig en tijdig zijn. Bij voorkeur vinden er op het hoofdkantoor geen correcties plaats, want zulke correcties hebben de neiging om de analytische kracht van de data te ondermijnen, maar ook het gevoel van eigendom bij de groepsmaatschappijen. Dat is zonde.

Vervolgens bekijken we hoe mensen samenwerken in de organisatie. Processen worden nogal eens via email, telefoon of zelfs de onderbuik gemanaged. Gebruik maken van de software om die processen in onder te brengen kan echt een verschil maken. Door rapportages in kleinere stappen op te knippen kan op het hoofdkantoor bijvoorbeeld eerder met de analyse begonnen worden en is minder sprake van piekbelasting.

Permanente educatie

Tot slot gaan we aan de slag met de mensen die de rapportages doen. Managementinformatie kan soms best complex zijn en niet iedereen is thuis in zaken als rendementsdenken, kasstromen, of onderliggende groei. Maar mensen worden wel geacht om de data aan te leveren waarop die zaken worden gebaseerd. Een gebrek aan training leidt tot onbegrip, waardoor onbewust fouten worden gemaakt. Permanente educatie is daarom van belang.

Als bij de implementatie van technologie ook voldoende aandacht wordt gegeven aan noodzakelijke veranderingen op deze vier thema’s dan landt die technologie in de regel beter in de organisatie. We hebben spectaculaire uitkomsten gezien: van 50% snelheidsverbetering in het rapportageproces tot bewezen lagere financieringskosten door geoptimaliseerde kapitaalbuffers. Dan is met recht sprake van een transformatie binnen finance!

Deze column is geschreven voor de December 2021 uitgave van CFO Magazine. Geinteresseerd in CFO Magazine bekijk hier eerdere uitgaves. Lees hier ook een interview met Casper op CFO.nl.

‘Processen worden nogal eens via email, telefoon of zelfs de onderbuik gemanaged. Gebruik maken van de software om die processen in onder te brengen kan echt een verschil maken.’

Casper van Leeuwen

Partner Satriun, Satriun

Share This