Selecteer een pagina

Starterkit

Cash Flow Forecasting app voor scenario modellen in OneStream XF

Kant-en-klare oplossing voor OneStream XF die standaard functionaliteit biedt voor het modelleren van prognoses van resultatenrekening, kasstromen en balans, waarmee bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om hun toekomstige financieringsbehoefte door te rekenen middels verscheidene drivers die de impact op de liquiditeit bepalen.
Wat is de Cash Flow Forecasting app? Planning experts van Satriun hebben een cash flow forecasting app voor OneStream XF ontwikkeld waarmee bedrijven snel en eenvoudig verschillende scenario modellen voor kasstromen en balans kunnen doorrekenen waarmee de toekomstige financieringsbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt. Deze app is ideaal voor bedrijven die een forecast van de resultatenrekening tot hun beschikking hebben en die forecast willen omzetten in betekenisvolle scenario modellen voor kasstromen en balans.

 

Welke elementen zitten er in de Cash Flow Forecasting app?

 • Mogelijkheid om forecasts op te stellen van resultatenrekening, kasstromen en balans in een best case, upper base case, base case, lower base case en worst case scenario.
 • Scenario’s van resultatenrekening met gestandaardiseerde modellen om veranderingen in productiviteit, veranderingen in opbrengsten, veranderingen in inkooptarieven en veranderingen in advertentiekosten door te rekenen.
 • Verbijzondering van operationele kosten naar vaste kosten en variabele kosten om daarmee een realistische doorrekening van veranderingen in productiviteit mogelijk te maken.
 • Werkkapitaal prognoses met gebruikmaking van intelligente DSO- en DPO-formules die BTW-effecten weerspiegelen.
 • Mogelijkheid om eenvoudig de betaalmomenten van vakantiegeld, bonussen en BTW te modelleren.
 • Mogelijkheid om eenvoudig het betaalmoment van vennootschapsbelasting te modelleren.
 • Modelleren van verschillende niveaus van investeringen in vaste activa.
 • Modelleren van andere investerings- en financieringsactiviteiten, inclusief geplande terugbetalingen binnen een bestaande kredietfaciliteit.
 • Automatisch aantrekken van additionele financiering in het geval de bankstanden onder een niveau dreigen te komen dat nodig is om de continuïteit van het bedrijf te borgen, waarmee waardevolle inzichten verschaft worden wanneer additionele financiering nodig is en hoeveel deze bedraagt.
 • Prognoses van de balans met relevante inzichten rond het maandelijkse werkkapitaal, het totaal geïnvesteerd vermogen, de netto schuldpositie en de totale financieringsstructuur.
 • Grafieken die de maandelijkse ontwikkeling van de bankstand, maandelijkse ontwikkeling van de netto schuldpositie, watervalanalyse van de netto kasstroom voor het huidige jaar, en watervalanalyse van de vrije kasstroom voor het huidige jaar voor elk van de scenario modellen visualiseren.

 

Wilt u een live demo zien?

Schrijf je nu in voor ons Cash Flow forecasting webinar

16 april 2020 - 9:30 tot 10:00

Voordelen van de Cash Flow Forecasting app

Snel te implementeren Laad je resultatenrekening-prognose in de Cash Flow Forecasting app en je bent snel op weg om je eigen kasstroom en balans scenario modellen door te rekenen.

Intelligente scenario modellen De Cash Flow Forecasting app bevat intelligente boekhoudkundige en financiële rekenregels die waardevolle en realistische inzichten verschaffen in de ontwikkeling van kasstromen en balans in verschillende scenario modellen.

Bedrijfs-relevante inzichten De kasstroom- en balansmodellen bieden relevante inzichten in onderwerpen als werkkapitaal, vrije kasstroom, en netto schuldpositie, in een opzet die waardevol is voor het aansturen van je bedrijf.

Wij maken de app industrie-specifiek voor jou De Cash Flow Forecasting app is industrie-onafhankelijk. Het is niet zo ingewikkeld om de app industrie-specifiek te maken. Wij maken het industrie-specifiek voor jou als onderdeel van de implementatie van de app.

Zelfstandig beheer en onderhoud Na implementatie is je FP&A team zelf in staat om de app te beheren en waar nodig verder aan te scherpen als dat nodig mocht zijn.

 

Nieuwsgierig en wil je een demonstatie?